Zajímavosti v okolí

Zajímavosti v okolí

Vinařská stezka Podluží, která vede přes Prušánky – Nechory, je nedílnou součástí Moravských vinařských stezek. Síť cyklotras pod společným názvem Vinařské stezky Podluží vedou rovinatou částí centrálního Podluží, přes kopečky na okraji Kyjovské pahorkatiny v okolí Starého Poddvorova k severním vinařským oblastem Slovácka, kde vinice střídají rozlehlé lesní partie. Jižní část Vinařských stezek Podluží – Břeclavský okruh – je smyčkou v rovinaté polní krajině v okolí Břeclavi a lužních lesích dolního toku Dyje. Vede po komunikacích různých typů.

pastedGraphic.png   Nechory (do 2 km od Prušánek)
Celkem čtyři sta osm vinných sklepů je soustředěno asi jeden a půl kilometru od vesnice ve Vrchních a Spodních Nechorách, takže sem z Prušánek dojdete pěšky – což je vzhledem ke zpáteční cestě od Nechor nejbezpečnější způsob, nebo na kole – vede zde vinařská cyklostezka, nebo autem. V současné době patří Prušánky ke sto patnácti obcím vinařské podoblasti Slovácká a se svými zhruba dvěma sty padesáti hektary vinic patří k největším vinařským obcím této oblasti.

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_2.png   Slovanské hradiště v Mikulčicích (7 km)
Národní kulturní památka je významné hradisko z doby velkomoravské nacházející se zhruba 3 km jihovýchodně od obce Mikulčice. S rozlohou kolem 10 ha představují nejrozsáhlejší slovanské archeologické naleziště v České republice. Mikulčické hradisko patřilo k významným mocenským a duchovním střediskům Velkomoravské říše. V areálu byly nalezeny základy velmožského paláce, dvanácti kostelů, tři mosty a pohřebiště čítající přes 2 500 hrobů.

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_3.png   Rozhledna na Podluží (5 km na kole, 13 km autem)
Tato rozhledna vznikla v rámci projektu „Turistické rozhledny Podluží-Cerová“, programu příhraniční spolupráce Česka a Slovenska. Vzhled rozhledny připomíná těžební naftovou věž, což symbolicky vzpomíná historii těžařství v tomto regionu. Rozhledna byla budována v druhé polovině roku 2009. Kovová konstrukce v jejímž středu je umístěno točivé schodiště se 160 schody, dosahuje výšky 30 metrů. Rozhledna je volně přístupná.

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_4.png   Větrný mlýn (9 km na kole, 13 km autem)
Větrný mlýn beraního typu, celodřevěné konstrukce, pochází z roku 1870. Je situován na návrší, asi 3 km od obce Starý Poddvorov směrem na Čejkovice, tedy v krajině vínorodé, plné pečlivě ošetřovaných vinohradů a ovocného stromoví. Ze své výše zhlíží mlýn do krajiny až k Buchlovským vrchům a k východu přes úrodnou rovinu Podluží až k předhůří Bílých Karpat. Prohlídka Větrného mlýnu s průvodcem je možná v sobotu a neděli.

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_5.png   Hradištěk (12 km)
Na vyvýšenině uprostřed vinic nedaleko Velkých Bílovic stojí kaplička Na první pohled zjistíme, že vršek Hradišťku byl vytvořen uměle prací lidí, kteří tu v dávných dobách žili. S myšlenkou postavit kapličku na Hradišťku přišli lidé z Velkých Bílovic už v roce 1945. V tomto roce 8. září došlo ale pouze na vysvěcení základního kamene pro stavbu kaple sv. Cyrila a sv. Metoděje. Stavba probíhala až od léta 2001 do jara 2002 z peněz z veřejné sbírky.

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_7.png   Salon vín České republiky (24 km)
Salon vín ČR je celoročně otevřenou degustační expozicí oficiální Národní soutěže vín, která zastřešuje systém nominačních podoblastních soutěží vín. V degustačním Salonu vín, umístěném ve sklepních prostorách zámku ve Valticích, ochutnáte 100 nejlepších vín z Moravy a Čech, které jsou každoročně vybírány a oceněny titulem „Salon vín ČR“.

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_8.png   Muzeum železné opony Valtice (24 km)
prezentuje historii služby na státní hranici s důrazem na období mezi léty 1951 až 1989, kdy zde službu vykonávala pohraniční stráž, a kdy byla vynakládána snaha o absolutní neprostupnost státní hranice doveden téměř k dokonalosti.

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_9.png   Zámek Lednice (25 km)
Lednický zámek se řadí k nejvýznamnějším projevům vrcholného romantismu na území Česka a v prosinci 1996 byl zapsán v rámci celého Lednicko-valtického areálu do seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO.

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_10.png    Zámek Milotice (25 km)
Oblíbený barokní zámek s velkým francouzským parkem a bažantnicí. Pro návštěvníky je zde řada kulturních akcí a expozice z období 17. – 19. století. Děti ocení možnost zapůjčení historických kostýmů.

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_11.png   Soutok Moravy a Dyje (30 km na kole)

V nejjižnějším cípu Moravy, uprostřed hlubokých lužních lesů, se stékají dvě mohutné řeky – Morava a Dyje. Jejich soutok je zároveň trojmezím České republiky, Rakouska a Slovenska.

pastedGraphic_12.png

pastedGraphic_13.png   CHKO Pálava (30 km)
Chráněná krajinná oblast Pálava: území o rozloze 83 km² zahrnujícím hřebeny Pavlovských vrchů, Milovický les a další.  V roce 1986 byla zařazena do mezinárodní sítě biosférických rezervací chránících ukázky nejvýznačnějších světových ekosystémů.

pastedGraphic_12.png

pastedGraphic_14.png   Skanzen Strážnice (30 km)

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy je ukázkou lidového stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka. Pestré a tématické programy pro školy i veřenosti.

                                                                                                                          

pastedGraphic_6.png   Slovácká chalupa (5 km)

Slovácká chalupa v Dolních Bojanovicích je jedním z velmi mála dochovaných stavení původního slováckého stylu v této obci. Vznikla nejspíše v první polovině 19. století na místě starší usedlosti a je ukázkou toho, jak v minulosti vypadala stavení moravského Slovácka. Dům sloužil až do 70. let 20. století jako běžné obytné stavení. Poté připadl dům do obecní správy a byl zrekonstruován.

pastedGraphic_1.png

Všechny aktuální akce z okolí pořádané obcí Prušánky naleznete na tomto odkaze ZDE